Klachtenprocedure

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling, product of evaluatie moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan Ex-Stress. Ex-Stress is verplicht deze klacht binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen en schriftelijk antwoord aan de cliënt te geven.

Indien de cliënt en Ex-Stress niet tot overeenstemming komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de klachtencommissie van de Bond van Europese reflexologen (BER). 

Daarnaast is de voetreflextherapeut inzake de wet Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) aangesloten bij de CAM COÖPERATIE