Privacyverklaring

 

Ex-stress,praktijk voor voetreflexologie, respecteert de privacy van de bezoekers van haar site.
De persoonlijke gegevens die u via deze site aan ons toevertrouwt, worden altijd vertrouwelijk behandeld.
Na de eerste behandeling worden een aantal van uw persoonlijke gegevens in onze administratie opgeslagen. Denk daarbij aan de dossiervorming (om de voortgang van de behandelingen te kunnen volgen) maar ook aan de financiële administratie en facturering.  
Bij het intakegesprek vragen we u een toestemmingsverklaring te ondertekenen om deze persoonsgegevens op te mogen nemen in onze administratie.

Ex-Stress zal nooit zonder uw toestemming uw dossiergegevens delen met derden tenzij op grond van wettelijke bepalingen of een rechtelijke uitspraak Ex-Stress verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken. 

U kunt uw gegevens altijd inzien en via een schriftelijk verzoek (mail of brief) aan onze praktijk op elk moment wijzigen, aanvullen of weg laten halen.

Ex-Stress is gehouden aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.