Ex-Stress.nl

De VRT-behandeling


genezen en genieten

De start

U hebt telefonisch een afspraak gemaakt voor een behandeling.
Op de afgesproken dag en tijd komt u naar de praktijk (tenzij anders is afgesproken).

De eerste afspraak

We beginnen met een intakegesprek van 15-20 minuten. Daarin komen naast een aantal algemene gegevens, zoals naam, adres en geboortedatum, ook informatie over uw klachten aan de orde.

Aansluitend aan het intakegesprek volgt de eerste behandeling.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Voor iedereen die voor het eerst een voetreflexbehandeling overweegt, geldt dat er in eerste instantie vijf behandelingen nodig zijn om het lichaam aan te zetten tot herkenning en opruiming van blokkades. Daarna zal in overleg tussen cliënt en therapeut bekeken worden of er meer behandelingen nodig zijn en met welke frequentie. Voor klachten die al langere tijd aanwezig zijn, zullen meer behandelingen nodig zijn dan voor klachten die kortgeleden zijn ontstaan.

Hoelang duurt een behandeling?

Elke behandeling duurt minimaal 55 minuten. Voorafgaand aan een nieuwe behandeling wordt kort gesproken over uw ervaringen n.a.v. de vorige behandeling. Na afloop van een behandeling is het goed nog even te blijven liggen en een glaasje water te drinken. Rekent u op een tijdsinvestering van anderhalf tot twee uur per consult.

Goed om te weten

Van elke behandeling wordt een zogenaamde voetenkaart bijgehouden. Hierop worden bijzonderheden ingekleurd en opgetekend. Zo kan het proces van de behandelingen worden gevolgd en besproken.

De therapeut werkt uitsluitend met zijn/haar handen. Er wordt dus geen apparatuur gebruikt en er worden geen medicijnen of andere hulpstoffen voorgeschreven. Door op de juiste plaats en met de juiste druk de reflexpunten met de handen te behandelen wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd. Het lichaam zal de energieblokkades verminderen en opheffen waardoor klachten verminderen en/of genezing mogelijk wordt.
Een voetreflex behandeling werkt zeer ontspannend.

 

 

algemene voorwaardenklachtenprocedure | privacyverklaring

 

De gemakkelijke weg,
waarbij je ni
ets verliest
loo
pt niet altijd
in de goede richting.

(John Ruskin),


 


Menu